BALDUS CUP 2021 ER AVLYST

 
Det er med tungt hjerte at vi må konstatere at heller ikke årets turnering kan gjennomføres. Ut fra situasjonen som er pr dags dato ser vi ingen mulighet til å kunne samle 4000 barn og unge til håndballfest på Lillehammer i april 2021. 
 
Vi har håpet i det lengste at dette ikke skulle bli utfallet, men gitt dagens smittesituasjon og med de begrensninger nasjonale føringer gir oss fremover, er vi nødt til å ta avgjørelsen om å avlyse årets turnering.
 
Vi har ventet så lenge som mulig for det siste vi ønsker er å avlyse turneringen vår. Av hensyn til alle deltakende lag, dommere, leverandører og samarbeidspartnere kan vi ikke utsette dette lengre.
 
Det er trist og leit for oss, alle spillere, funksjonærer, dommere, foreldre og alle andre som er involvert i Baldus at vi for andre året på rad må avlyse vårens vakreste eventyr her på Lillehammer. 
Baldus Cup er optimistiske på framtiden og forventer at vi vil kunne arrangere turneringen neste år. Da garanterer vi en strålende håndballfest for alle involverte. Planleggingen av neste år er allerede i gang.
 
Vi ønsker alle lagene som har meldt seg på til årets turnering hjertelig velkommen tilbake i 2022.
 
Ta vare på hverandre – følg anbefalingene fra myndighetene – alt blir bra!
 
For eventuelle spørsmål:
Wiggo A. Braathen – daglig leder LFH09
Mobil: 93011747
 
Med Sportslig hilsen
LFH09 – Lillehammer Faaberg Håndball
Team Baldus

 

 

 

 

 

 

 

 


Våre samarbeidspartnere:

                

                  

                                                                  

 
 
 
 
 

 

BALDUS CUP