Hei! 

I forbindelse med avlysning av Baldus Cup 2020 så har cupen påløpte utgifter i forkant gjennom bestillinger og planlegging av turneringen. I rundskriv fra Helse- og omsorgsdepartementet datert 11.03.20 skriver de følgende: Når helsemyndighetene fatter vedtak eller gir råd og anbefalinger som medfører at enkeltpersoner eller virksomheter lider tap, utløser det i utgangspunktet ikke erstatningsansvar. Det betyr for eksempel at arrangører selv er økonomisk ansvarlig når et arrangement må avlyses som følge av råd eller vedtak fattet av helsemyndighetene. Smittevernloven har ingen bestemmelser om erstatning. Det forutsettes at den enkelte må bære egne kostnader som følger av vedtak etter smittevernloven. Dette innebærer i praksis at arrangøren må bære sine tap, og deltakende klubber må bære sin.

Vi har likevel valgt å strekke oss så langt det er mulig for å begrense deltakerklubbenes tap i dette og har refundert innbetalte deltakerkort.

 

LFH09 / Baldus Cup kommer til å søke om å få dekket tap av inntekter hos alle relevante aktører inkludert krisepakken til regjeringen. Når dette er avklart så vil vi se på mulighetene for å refundere påmeldingsavgiftene, men dette er høyst usikre ordninger pr nå så dette må vi komme tilbake til.

Vi beklager dette, men dette er en situasjon som ingen har kunnet forutse og vi håper på forståelse for dette.

Vi kommer tilbake med mer informasjon når ting er mer avklart.

 

Med sportslig hilsen

Baldus Cup/Lfh09
Wiggo A. Braathen

Daglig leder – LFH09

Mob: 930 11 747

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 

  

 

 

 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 
Baldus Cup 2019 er historie.
Gratulerer til årets klassevinnere:
J12 Degernes 2
J13 Storhamar 2
J14 Langhus
J15 Asker
J16 Eidsberg
J18 Eidsberg
G12 Melhus 1
G13 Langhus 3
G14 Melhus
G15 Eidsberg
G16 Rygge 2

Tusen takk for i år - velkommen tilbake neste år!

Vel hjem, alle sammen. Kjør forsiktig!

 

 

Premieutdeling i klassene 9-11 år skjer på søndag fra kl 12 på scenen utenfor Håkons hall.
Dere velger selv når dere vil ha utdelt premiene til deres lag!
Henvend dere i hovedsekretariatet.
 
Til dere som skal til Kringsjåhallen, parker ved Håkons hall og gå bort eller ta Baldusbussen. Det er veldig dårlig med parkering pga byggeaktivitet på nyskolen. Fra neste år vil det bli mye bedre.
 
Til dere som skal til Skogenhallen/Søre Ål skole, det er mange plasser ved kirka ca 75 meter lenger sør.
 
TIL INFO!
Baldus Cup har ikke tilgang på nettverk på skolene.

 

NB!
En liten viktig endring på bussoppsettet. Kringsjåhallen/Kringsjåskole må benytte busstopp i krysset Håkon Håkonsens veg/ Bøkkervegen pga skoleutbygging.
 
 
PARKERING:

Det er IKKE lov å parkere kjøretøy i skolegårdene og i innkjøringer. Anleggene skal i sin helhet være en bilfri sone, dette er nødvendig med tanke på deres og deltakernes sikkerhet ved brann eller andre hendelser. Bilister henvises til parkeringsplassene ved skolene. Ber om at skilting og sperringer respekteres. 
Kjøp busskort og benytt Baldusbussene - funksjonærene kjører buss gratis iført Baldusfleece :)

 

KRINGJÅHALLEN - "skofri hall"

På grunn av mye søle mv utenfor hallen ber vi om at det tas på skoposer, det blir lagt frem i inngangen -  eller at utesko tas av.

PARKERING BOBIL
Vi har ikke egnede plasser for bobil e.l, bruk byens campingplasser. Minner også om at det ikke er tillatt å parkere i skolegårdene. 

 

Info rundt livestream finner dere HER
Kampoppsett er nå tilgjengelig i Profixio:

Kampoppsett og resultater Baldus Cup 2019.

NB! Det er svært viktig at dere følger med og sjekker etter endringer her!

 

SKOLEOVERNATTING er klar, her er den!

 

Kampoppsett "på papir" (unntatt sluttspill) ligger under sport. NB! Det kan bli endringer!

 

HER finner dere litt kortfattet kjekt å vite om Baldus Cup!

SPILLERLISTE!
Det finner du HER (pdf) og HER (doc). Skriv ut, fy


Våre samarbeidspartnere:

 

                  

                                                      

BALDUS CUP