Kontaktinformasjon Team Baldus

 

 

 Navn StillingMobil
 Ivar Rokseth Turneringsleder 958 28 252
 Vidar Gustafson Informasjonsansvarlig 460 10 100
 Stein Erik Uhlen Ansvarlig sport 412 35 709
 Erik Ødeli Økonomiansvarlig 975 13 865 
 Annette Kupka Innkvarteringsansvarlig 997 17 121
 Renate Halsa Markedsansvarlig 932 10 716
 Liv Backstrøm Serveringsansvarlig 950 35 600
 Jan Olav Nielsen Arenaansvarlig 452 43 070
 Linda S Løkken Funksjonæransvarlig 922 88 858
BALDUS CUP