Skoleovernattingen vil dere finne her nå den er klar.


NB! VÆR SNILL Å IKKE GÅ INN PÅ SKOLENE FØR KL 1700 PGA SKOLEFRITIDSORDNING. 

VENT PÅ UTSIDEN TIL DERE BLI MØTT AV EN AV VÅRE FUNKSJONÆRER. 


Overnatting

Alle spillere/ledere som betaler for deltagerkort tilbys overnatting på en av byens skoler.

På skolene vil dere ligge i klasserom eller i gymsal, og dere må selv medbringe sovepose og liggeunderlag. Det vil ikke være anledning til å benytte dusjer på alle skoler pga for liten kapasitet på varmtvann eller at de ikke har dusjer.

De som bor på Kringsjå benytter Kringjsåhallen, de som bor på Jørstadmoen benytter Jorekstadhallen, de som bor på Søre -ål benytter Skogenhallen. Håkons hall, Kristins hall og Ungdomshallen har stor kapasitet, benytt dem.

MERK! Oppfordrer alle til å ikke benytte madrasser over 1 meter bredde !

Vi krever at minimum en voksen leder tar ansvar for sine egne spillere og overnatter med laget. Det er døgnkontinuerlig vakt på alles skoler. Baldusbussene stopper i nærheten av skolene.

Senest kl 2300 skal det være nattero, husk laget i naborommet kan ha kamp tidlig neste dag.

ALLE SKAL SJEKKE UT AV SKOLEN FØR KL 1400 SØNDAG.

Det er ikke mulig å oppbevare bagasje på skolene etter kl 1400.

Ber også om at dere leser infoskrivet her
 
Hilsen Annette
Leder overnatting

 
Samarbeidspartnere:
www.birkebeineren.no

www.lillehammerhotel.no

www.scandichotels.no

www.mollahotell.no

www.choice.no


www.stasjonen

 

BALDUS CUP