Info ifb med Covid 19 situasjonen kommer her også.

 

Vi har påmelding til Baldus Cup 2021 på vanlig måte. Påmeldingssiden vår er her: PÅMELDING 2021

Om vi blir nødt til å avlyse også neste år, blir påmeldingsavgiften refundert.
 
Påmelding åpner 11 november kl 1700.
 

Ta gjerne en kikk på invitasjonen til Baldus Cup 2021: Invitasjon 2021

 
 

Les dette!

Følgende gjelder for påmeldingsordningen til Baldus Cup 2021:

- Prinsippet først i tid, best i rett opprettholdes.
- Hver påmelder registrerer seg kun med navn, epost og mobilnr, og legger inn antall lag som skal delta i hver enkelt klasse.
- Det sendes ut bekreftelse om at påmelding er mottatt umiddelbart.
- Det skal ikke registreres antall spillere og kontaktinformasjon på hvert enkelt lag ved påmelding. Dette kommer vi tilbake til.
- Det stilles ikke krav om innbetaling av turneringsavgift for å anses som påmeldt.

 

Turneringen settes opp etter at et tilstrekkelig antall påmeldinger er registrert hos oss, og det sendes bekreftelse på deltakelse til alle som er sikre deltakere umiddelbart etter at turneringen er satt opp.
De som mottar bekreftelse på deltakelse må registrere resterende informasjon på klubb og alle lag innen en uke etter at bekreftelse sendes ut.

 

Turneringsavgiften skal være betalt innen 1 uke etter at bekreftelse sendes ut. De som eventuelt ikke overholder denne fristen, kommer ikke med.
Lag som trekker seg etter 15.01.2021 får ikke refundert turneringsavgiften.
Lag som trekker seg etter 15.02.2021 blir ilagt gebyr.

Deltakerkort må være bestillt innen 08.03.2021

Evt avbestilte deltakerkort refunderes slik:
- Frem til 25.03.2021 refunderes deltakerkort 100%
- Deretter frem til 08.04.2021 refunderes deltakerkort 50%
- Etter 08.04.2021 gis det ingen refusjon på betalte deltakerkort

 </

BALDUS CUP