Påmelding 2023

 

Baldus Cup 2023 arrangeres 21. - 23. april 2023

 

Meld på ditt lag her! Invitasjon 2023

 

Påmeldingen åpner 9.11.22 kl. 17:00

 

Les dette!

Følgende gjelder for påmeldingsordningen til Baldus Cup 2023:

  • Prinsippet først i tid, best i rett opprettholdes.
  • Hver påmelder registrerer seg kun med navn, epost og mobilnr, og legger inn antall lag som skal delta i hver enkelt klasse.
  • Det sendes ut bekreftelse om at påmelding er mottatt umiddelbart.
  • Det skal ikke registreres antall spillere og kontaktinformasjon på hvert enkelt lag ved påmelding. Dette kommer vi tilbake til.
  • Det stilles ikke krav om innbetaling av turneringsavgift for å anses som påmeldt.

 

Turneringen settes opp etter at et tilstrekkelig antall påmeldinger er registrert hos oss, og det sendes bekreftelse på deltakelse til alle som er sikre deltakere umiddelbart etter at turneringen er satt opp.

Turneringsavgiften skal være betalt innen 1 uke etter at bekreftelse sendes ut. De som eventuelt ikke overholder denne fristen, kommer ikke med.


Lag som trekker seg etter 13.01.2023 får ikke refundert turneringsavgiften.
Lag som trekker seg etter 13.02.2023 blir ilagt gebyr.

 

Deltakerkort må være bestilt innen 11.02.2023

Evt avbestilte deltakerkort refunderes slik:

  •  Frem til 01.03.2023 refunderes deltakerkort 100%
  • Deretter frem til 20.03.2023 refunderes deltakerkort 50%
  • Etter 20.03.2023 gis det ingen refusjon på betalte deltakerkort

 

JA! Jeg ønsker invitasjoner og informasjon fra Baldus Cup på epost.

BALDUS CUP