PÅMELDING


Følgende gjelder for påmeldingsordningen til Baldus Cup 2018:

- Prinsippet først i tid, best i rett opprettholdes.
- Hver påmelder registrerer seg kun med navn, epost og mobilnr, og legger inn antall lag som skal delta i hver enkelt klasse.
- Det sendes ut bekreftelse om at påmelding er mottatt umiddelbart.
- Det skal ikke registreres antall spillere og kontaktinformasjon på hvert enkelt lag ved påmelding. Dette kommer vi tilbake til.
- Det stilles ikke krav om innbetaling av turneringsavgift for å anses som påmeldt.

 

Turneringen settes opp etter at et tilstrekkelig antall påmeldinger er registrert hos oss, og det sendes bekreftelse på deltakelse til alle som er sikre deltakere umiddelbart etter at turneringen er satt opp.
De som mottar bekreftelse på deltakelse må registrere resterende informasjon på klubb og alle lag innen en uke etter at bekreftelse sendes ut.

 

Turneringsavgiften skal være betalt innen 1 uke etter at bekreftelse sendes ut. De som eventuelt ikke overholder denne fristen, kommer ikke med.
Lag som trekker seg etter 15.01.2018 får ikke refundert turneringsavgiften.
Lag som trekker seg etter 15.02.2018 blir ilagt gebyr.

 

Deltakerkort må være bestillt innen 01.03.2018 og betalt innen 10.03.18.
Evt avbestilte deltakerkort refunderes slik:
- Frem til 25.03.2018 refunderes deltakerkort 100%
- Deretter frem til 08.04.2018 refunderes deltakerkort 50%
- Etter 08.04.2018 gis det ingen refusjon på betalte deltakerkort

 

 

 

 

BALDUS CUP