Kampoppsettet mv vil dere finne her.
 
Spillerlister finner du her:

Pdf: http://sport.baldus.no/dokumenter/spillerliste.pdf

Word: http://sport.baldus.no/dokumenter/spillerliste.docx

 

BALDUS CUP