Her vil dere  finne bussruter for våre shuttelbusser.


Bussene er merket "Baldus"
Husk deltagerbånd = bussbillett, det vil bli foretatt stikkontroller.

Team Baldus

BALDUS CUP